BOLIGERNE / Energimærkning

Energimærkning

Der kom nye regler for energimærkning af andelsboliger pr. 1. januar 2016.
Lovændringen betyder, at det i andelsboliger med tæt/lav bebyggelse med lodrette skel mellem andelene er den enkelte andelshaver, der er ansvarlig for at energimærkning udarbejdes.
 
Det er således også den enkelte andelshaver, der skal betale for udarbejdelsen af den lovpligtige energimærkning. For den enkelte andelshaver i ABF Egen betyder dette ikke noget her og nu, idet den enkeltes ansvar for at anskaffe og betale for en ny energimærkning først bliver aktuel ved et kommende salg af andelshaverens bolig.