Velkommen

Andelsboligforeningen Egen ligger i naturskønne omgivelser i Hald Ege 3 kilometer syd for Viborg. Bebyggelsen består af 26 to-etagers kæde- og rækkehuse på 120 kvadratmeter, der er tegnet af Årstiderne Arkitekter og opført 2005-06.
  
Foreningens næsten to hektar store ejendom rummer egen sø og attraktive grønne områder direkte op mod den gamle egeskov i Hald Ege. Sammensætningen af beboerne spænder vidt, og vi tilstræber, at der så vidt muligt ved til- og fraflytninger bibeholdes en vis aldersspredning.

  
Boligerne er placeret tæt på indkøbsmuligheder, skole, idrætstilbud mv., og der er gode busforbindelser til Viborg og Herning.
 
Hjertestarter
På nordsiden af hus nummer 89 findes foreningens hjertestarter. For andelshaverne er der undervisning i hjerte-lunge redning og brug af hjertestarteren.

Det sker

Onsdag d. 14. august 2024
19:00 - 21:00

Lørdag d. 7. september 2024
15:00 - 23:30

Torsdag d. 19. september 2024
19:00 - 21:00

Søndag d. 22. september 2024
10:00 - 13:05

Tirsdag d. 22. oktober 2024
19:00 - 21:00

Søndag d. 3. november 2024
15:00 - 17:00

Onsdag d. 20. november 2024
19:00 - 21:00

Søndag d. 1. december 2024
14:00 - 17:00

Fredag d. 6. december 2024
16:00 - 18:00

Nyheder

 
Fællesskabsudvalgets Aktiviteter
Link til aktivitesplan her
  
Bestyrelsesmødereferat fra den 10. Juni
Link til bestyrelsesmødereferater her>>
17.6. 2024
 
Generalforsamlingsreferat fra 19. marts 
Link til generalforsamlingsreferater her>>
02-04-2024
 
 
 
Det sorte udvalg - mødereferater og arbejdsgrundlag
Nyt referat fra 18.april Link til mødereferater her >>
17. 6. 2024
  
Det grønne udvalg - mødereferater og arbejdsgrundlag
Nyt referat fra 3.april  her >>
4. 4. 2024