FORENINGEN / GDPR

Andelsboligens behandling af personoplysninger

Den 25. maj 2018 trådte databeskyttelsesforordningen (GDPR - General Data Protection Regulation) i kraft. Forordningen er suppleret af en dansk databeskyttelseslov, som finder anvendelse på andelsboligforeningens behandling af personoplysninger.

Du kan i nedenstående dokumenter læse om:

1. Andelsboligens fortegnelse over behandlingsaktiviteter

2. Andelsboligens Privatlivspolititk